top of page

Polityka prywatności

strony i wszystkich podstron: www.awmpracownia.com
oraz powiązanych treści w mediach społecznościowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Architekt Biuro Projektów Maciej Siejbik ul. Nauczycielska 10/2, 12-100, Szczytno, NIP: 5361733117.
2. Państwa dane osobowe

Dane powierzone w ramach usług architektonicznych ,ogólnobudowlanych ,marketingowych, informacyjnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu komunikacji z w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
4. Zakres danych: Przetwarzam następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko,
data urodzenia, miejsce urodzenia, numer dokumentu), dane kontaktowe (numer telefonu, adres
pocztowy, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane zawarte w
dokumentach finansowych (faktura), dokumentach urzędowych (wnioski, wystąpienia).
5. Dane z innych źródeł: W celu realizacji usługi pozyskuję ogólnodostępne dane z sieci Internet, w tym
z udostępnionych w sieci baz danych.
6. Cele i podstawa przetwarzania:
a) Przygotowania i wykonania umowy z osobą, której dotyczą;
b) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych, rachunkowych oraz ewidencyjnych, wynikających z ustaw.
e) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Twoje dane będą
przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych
(Facebook, Instagram), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o
uzasadniony interes Administratora.

g) administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

 

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji
Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej
przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres
istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez
1 odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób
przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną w sposób wskazany
w punkcie 1.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady
korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala
podmiot zarządzający tymi portalami
7. Okres przechowywania: Państwa dane osobowe / dane powierzone w ramach usługi tłumaczenia
będą przetwarzane / przechowywane w oparciu o zgodę do czasu wycofania przez Państwa wyrażonej
w tym zakresie zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych będą przetwarzane / przechowywane do czasu, w którym ustanie cel dla którego
zostały zebrane lub sprzeciwu - w zależności, co nastąpi pierwsze.
8. Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że urzędom oraz podmiotom zapewniających obsługę , podatkową, prawną, kurierską, informatyczną – w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych na podstawie umowy powierzenia oraz organom państwowym, uprawnionym
do przeprowadzenia kontroli formalnej i merytorycznej.
9. Zgoda: jeżeli wykorzystanie Państwa danych osobowych / danych powierzonych w ramach usługi
nie jest konieczne dla wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych / danych powierzonych w ramach usług biura.
10. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez
kontakt w formie pisemnej na adres e-mail: awmpracownia@gmail.com , bez podania przyczyny, a także bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu
objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
11. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania
przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
12. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z przetwarzaniem danych z naruszeniem przepisów RODO.
13. Prawo do sprzeciwu: przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Sprzeciw nie zostanie
uwzględniony, jeżeli przetwarzania danych wiąże się z prawnie uzasadnioną podstawą, która jest
nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Państwa, lub dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
15. Kontakt w sprawie ochrony danych: e-mail: awmpracownia@gmail.com

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego i RODO.
Polityka cookies
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach
Strony:
● Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych,
● kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z
własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te
służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę
internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze
Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie
jej struktury i zawartości;
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

GOTOWE_5 - Zdjęciev2.jpg
bottom of page